CNG je palivo budúcnosti

Prázdny

Dojazd za 100 €

CNG

2097 km

Benzín

1196 km

Nafta

1446 km

Prázdny

Cena za 1kg, 1L

CNG

1,192 € / kg

Benzín

1,394 € / l

Nafta

1,330 € / l

Prázdny

Cena energie v palivách v prepočte na 1 kg CNG

CNG

1,192 € / kg

Benzín

2,091 € / l

Nafta

1,812 € / l

Výpočítaj si svoju ročnú úsporu

 

Úspora
Cena nového originálneho CNG vozidla je porovnateľná s cenou naftového vozidla (VW Group). Od prvého kilometra jazdy na CNG vozidle je úspora cca 30 – 40% oproti naftovému vozidlu, 50 – 60 % oproti benzínovému vozidlu. Zároveň je jazda výrazne ekologickejšia.
Životné prostredie
Pri spaľovaní CNG uniká do ovzdušia v porovnaní s naftou alebo benzínom výrazne menej škodlivín, oxidov dusíka NOx, oxidu uhličitého CO2, pevných častíc a karcinogénnych látok. Pri porovnaní CNG s klasickými ropnými palivami podla normy EURO 6, dosahuje CNG výrazné zníženie exhalátov.
Prázdny